Довідник

Відео

Шановні батьки!

 

Нам дуже приємно, що Ви обрали для продовження навчання саме наш навчальний заклад.

Школа-гімназія спеціалізується на вивченні предметів гуманітарного циклу. Особливий наголос у навчанні робиться на такі іноземні мови: англійська - поглиблено, німецька, польська мови.

На 2017/2018 навчальний рік було оголошено конкурсний набір учнів у 1-ий гімназійний та співбесіду у 5-й звичайний класи.

Зарахування у гімназію відбувається за результатами вступних випробувань. Вступники складатимуть іспити з української мови і математики. Вступні випробування будуть проходити у червні. Орієнтовні завдання можна  завантажити ТУТ.

 

До звичайного класу учні зараховуються на навчання після співбесіди (батьки – діти – адміністрація) та роботи з психологом (написання тестів). Як правило, ця співбесіда відбувається кілька днів після оголошення результатів вступних випробувань до гімназійного класу.

Запис дітей для вступних іспитів у гімназійний клас проводитиметься у травні (в онлайн режимі – через систему Google Форми або офлайн на прохідній у школі).

У 2018/2019 навчальному  році школа планує набрати три п’яті класи (з них один – гімназійний) – 66 учнів.

 

ПРАВИЛА прийому учнів у 1(5) клас

ІФ ПНВК «Католицька ЗШ ІІ-ІІІ ст. – гімназія святого Василія Великого»

 

  1. Загальні положення

Правила складені відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад (зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ №28 ( 28-2014-п ) від 22.01.2014), на підставі Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), наказ МОН №389 від 19.06.2003р., згідно зі Статутом ІФ ПНВК «Католицька ЗШ ІІ-ІІІ ст. – гімназія святого Василія Великого», затвердженим рішенням Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради №1 від 11.01.2017 р. та Департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації № 45 від 27.01.17 р.

Правила прийому учнів у 1(5) школи-гімназії схвалюються педагогічною радою та радою гімназії, затверджуються директором навчального закладу за погодженням з Департаментом освіти та науки Івано-Франківської міської ради.

Вступ учнів до школи-гімназії здійснюється на конкурсній основі.

У конкурсному відборі можуть брати участь учні незалежно від місця проживання.

 Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

 

2. Організація конкурсу

Правила прийому учнів у 1(5) клас оголошуються не пізніше, ніж за місяць до його початку, розміщуються в приміщенні школи-гімназії, на офіційному сайті закладу та в засобах масової інформації.

Випробування в рамках конкурсного прийому проводяться після закінчення навчального року (травень-червень).

Для проведення конкурсних випробувань створюється приймальна комісія, склад якої затверджується директором школи-гімназії. До складу приймальної комісії залучається практичний психолог. Головою приймальної комісії є директор навчального закладу або його заступник.

До участі в конкурсі допускаються учні на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, що подається на ім’я директора школи-гімназії разом із заповненою анкетою визначеної форми. 

 

3. Проведення конкурсу

 Проведення конкурсу здійснюється приймальною комісією.

У рамках конкурсу проводяться випробування з української мови і математики в письмовій формі.

Конкурсні випробування з української мови та математики проводяться в різні дні. Тривалість кожного випробування – одна година.

Під час проведення конкурсних випробувань мають право бути присутніми спостерігачі від батьківської громадськості – за рекомендацією ради гімназії (не більше двох осіб у приміщенні, де проводиться випробування).

Конверти з конкурсними завданнями, які зберігаються у директора школи-гімназії, відкриваються безпосередньо перед кожним випробуванням головою приймальної комісії в присутності її членів та представників батьківської громадськості.

Зміст письмових завдань в основному має відповідати навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи (за курс початкової школи), передбачати демонстрацію творчого та логічного мислення. У запропонованих завданнях допускається використання позапрограмового матеріалу.

Для проведення кожного конкурсного випробування вступникам, які розміщуються у відведених приміщеннях так, щоб за учнівським столом знаходився тільки один учень, видаються аркуші зі штампом навчального закладу (передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи).

Після закінчення кожного випробування письмові роботи шифруються головою приймальної комісії та передаються для перевірки членам комісії згідно з процедурою. Дешифрування робіт здійснюється головою приймальної комісії після виставлення балів.

Письмові роботи учасників конкурсу зберігаються в навчальному закладі протягом року.

Результати письмових випробувань оголошуються не пізніше ніж через три дні після їх проведення. Списки вступників із виставленими балами розміщуються на дошці оголошень навчального закладу для загального ознайомлення.

У випадку незгоди з рішенням приймальної комісії, батьки учнів або особи, які їх замінюють, можуть протягом тижня після оголошення результатів конкурсу звернутися з апеляцією до голови приймальної комісії. Апеляція розглядається протягом трьох днів із дня її подання.

Додаткові випробування за результатами розгляду апеляції не проводяться.

 

4. Порядок зарахування

Зарахування в гімназію учнів, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, здійснюється наказом директора на підставі рішення приймальної комісії після проведення батьківських зборів.

Учні, які одержали високі результати на конкурсних випробуваннях, але не ввійшли до списку за прохідним рейтингом, зараховуються до резерву.

До навчального закладу подаються такі документи: копія свідоцтва про народження, особова справа, медична картка (довідка) встановленого зразка.

 

5. Контроль за проведенням конкурсу

Директор навчального закладу несе персональну відповідальність за дотримання Правил прийому учнів у 1(5) клас ІФ ПНВК «Католицька ЗШ ІІ-ІІІ ст. – гімназія святого Василія Великого».

Учні зараховуються на навчання після співбесіди (батьки – діти – адміністрація) та роботою з психологом (написання тестів), що відбудеться після оголошення результатів вступних випробувань.

 

Для зарахування дитини до 5 класу батьки

або особи, які їх замінюють,

подають такі документи:

1.     Заяву на ім’я директора школи-гімназії.

2.     Копію свідоцтва про народження дитини.

3.     Медичну картку встановленого зразка.