Про нас

Відео

Управління закладом:

1. Вищим органом управління Закладу є Засновник.

1.1. До виключної компетенції Засновника належить:

- управління Закладом через визначені ним відповідні органи;

- призначення та звільнення Директора Закладу;

- призначення та звільнення особового складу Наглядової ради;

- призначення 50 відсотків складу конкурсної комісії для здійснення відбору і затвердження педагогічних працівників Закладу;

- затвердження змін та доповнень до Статуту Закладу;

- визначення основних напрямів діяльності Закладу;

- контроль за виконанням обов’язків іншими органами Закладу;

- прийняття рішень щодо діяльності Закладу, які є обов’язковими до виконання для всіх органів та учасників навчально-виховного процесу Закладу;

- прийняття рішень про створення філій Закладу, благодійної організації, піклувальної ради Закладу тощо;

- прийняття рішення про припинення Закладу;

- вирішення інших питань, які законодавством та Статутом віднесені до виключної компетенції Засновника.

2. Наглядова рада є дорадчим (консультативним) органом Засновника, який вивчає напрямки роботи Закладу, виконання рішень Засновника іншими органами Закладу, фінансову діяльність Закладу тощо. За результатами роботи Наглядова рада приймає рішення щодо покращення роботи Закладу. Наглядова рада підзвітна і підконтрольна Засновнику Закладу. Рішення Наглядової ради є рекомендаційними та не несуть обов’язкового характеру для Засновника.

2.1. Особовий склад Наглядової ради призначається терміном на 5 років та звільняється Засновником. Наглядова рада продовжує виконання покладених на неї обов’язків до моменту призначення нового складу ради, або прийняття Засновником рішення про продовження повноважень ради на наступні 5 років. Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на громадських засадах та безоплатній основі.

2.2. Наглядова рада формується у складі 7 осіб, а саме:

- голови Наглядової ради призначеного Засновником;

- заступника голови Наглядової ради призначеного Засновником;

- членів Наглядової ради у кількості п’яти осіб, а саме один представник від батьківського комітету, один член від педагогічного складу Закладу та три члени призначені Засновником.                

2.3.  Засідання Наглядової ради проводяться не рідше, ніж двічі на рік або у випадку необхідності. Директор Закладу бере участь на засіданні Наглядової ради та звітує про виконану ним роботу, діяльність Закладу та виконання рішень Засновника.

2.4. Засідання Наглядової ради скликається Головою Наглядової ради або Засновником Закладу у випадку необхідності, але не рідше ніж двічі на рік.

2.5. Завдання Наглядової ради полягає у дослідженні діяльності Закладу, формуванні рекомендацій щодо покращення та удосконалення роботи Закладу.

2.6. Для виконання завдання покладеного на Наглядову раду вище вказаним пунктом Статуту, Голова Наглядової ради має право звертатися до Директора/заступників Закладу для отримання інформації щодо діяльності Закладу та невідкладно отримувати запитувану інформацію і копії запитуваних документів.

2.7. Прийняті Наглядовою радою рішення невідкладно направляються Засновнику, який приймає остаточне рішення щодо реалізації прийнятого рішення чи його відхилення.

2.8. Рішення Наглядової ради приймаються більшістю голосів та несуть рекомендаційний характер для Засновника. У випадку, якщо рішення Наглядової ради суперечить цілям, меті, завданням діяльності Закладу, Засновник має право прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.

 

Мета:

Івано-Франківська Архієпархія УГКЦ як засновник ставить собі разом із керівництвом Католицької школи-гімназії св. Василія Великого за мету гарантувати повне забезпечення високого освітнього рівня та повноцінне виховання учнів у дусі християнської традиції.

 

Профіль:

Дотримуючись державного стандарту освіти та застосовуючи принципи християнської моралі, Католицька школа-гімназія св. Василія Великого втілює ідеї новітніх технологій навчання та виховання, які забезпечують всебічний розвиток особистості. Особливий обов’язок школи – оживляти шкільну спільноту духом євангельської свободи й любові.

 

Процес навчання:

Навчальний процес включає предмети державного стандарту та факультативи з фізики, німецької, польської мов, заняття з психологом. Навчальний день обов’язково розпочинається з ранкової молитви.

 

Духовність:

Впродовж тижня, а також у великі християнські свята учні та вчителі мають змогу брати участь у Божественній Літургії, яку супроводжує шкільний хор. Як одна шкільна родина, беремо участь у прощах до відпустових місць, Всеукраїнських прощах католицьких шкіл, інших заходах культурного та морального спрямування.

 

Традиції:

Впродовж часу функціонування школи склалися традиції, які формують духовну, патріотичну культуру учнів, виховують національну та релігійну свідомість, створюють умови для розвитку шкільної спільноти. Серед чисельних релігійних свят особливо відзначаються також освітні, громадські і спортивні заходи та урочистості.

 

Викладачі:

Великим надбанням нашого навчального закладу є його професійний персонал. Для поглиблення інтелектуального та духовного зросту вчителі школи-гімназії беруть участь у семінарах, конференціях, днях духовної віднови та реколекціях.

 

Гуртки:

На базі школи діють різноманітні гуртки художньо-естетичного та спортивного напрямків, а також арт-студія «Вифлиєм» (арт-терапія для школярів), хор, вокальна та танцювальна студії.

Активність:

Учні школи беруть участь у предметних олімпіадах, різноманітних міських та обласних конкурсах та творчих звітах, де здобувають призові місця. Окрім цього, учні залучаються до різноманітних соціальних проектів – місячник захисту духовного світу дитини, акції милосердя, благодійний ярмарок. Систематично відвідують сиротинці, школи-інтернати, НРЦ, геріатричний пансіонат.